banner zawierający tytuł projektu

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się organizacji pozarządowych w Małopolsce. Działaniom Fundacji przyświeca misja rozwijania ekonomii wartości oraz upowszechnianie rozwiązań na niej bazujących w działaniach i debacie publicznej. Fundacja GAP tworzy Open Eyes Economy – ruch intelektualno-społeczny, który udowadnia, że biznes i gospodarka powinny opierać się na wartościach społecznych Jedną z inicjatyw ruchu jest think tank OEES HUB – to przestrzeń współdziałania pomiędzy nauką, biznesem, sektorem kultury służąca pogłębianiu i popularyzacji wiedzy o różnych aspektach ekonomii wartości. Corocznym podsumowaniem działalności ruchu jest Międzynarodowy Kongres Open Eyes Economy Summit.