banner zawierający tytuł projektu

Program

WTOREK, 18 KWIETNIA

 

AULA GŁÓWNA

10.00-10:05

Otwarcie Kongresu Gospodarka i Zdrowie
Renata Kaznowska – Wiceprezydent m. st. Warszawy

10.05-10.10

Przywitanie gości Kongresu

prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

10:10-10:25

Health and the economy: opportunities, challenges, and the future of health systems

Francesca Colombo - Dyrektor Wydziału Zdrowia w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

10:25-10:40

Zdrowie a aktywność ekonomiczna osób w wieku 50 lub więcej lat w Polsce i w Europie - badanie SHARE

prof. SGH dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak – Prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

10.40-11:40

Projekt Polskie Zdrowie 2.0

Moderatorzy:  prof. SGH dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak – Prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

oraz prof. dr hab. Bolesław Samoliński – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Geneza projektu Polskie Zdrowie 2.0. Dlaczego potrzebna jest zmiana paradygmatu w polityce zdrowotnej

prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski – Gdański Uniwersytet Medyczny; Komitet Zdrowia Publicznego PAN

prof. NIZP-PZH-PIB dr Bogdan Wojtyniak – Zastępca Dyrektora w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH - PIB

Zasadnicze wzmocnienie zdrowia publicznego

prof. dr hab. Wojciech Hanke – Przewodniczący Prezydium KZP PAN

prof. dr hab. Cezary Włodarczyk – Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Poszukiwanie dodatkowych źródeł i mechanizmów finansowania systemu ochrony zdrowia

prof. SGH dr hab. Barbara Więckowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Znaczenie innowacji w medycynie

prof. dr hab. Adam Witkowski, FESC –  Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

11:40-12:25

Dyskusja z udziałem uczestników sesji Projekt Polskie Zdrowie 2.0

Komentarz ekonomiczny: dr Maciej Grabowski – Prezes Zarządu, Centrum Myśli Strategicznych

12:25-13:10

Przerwa

13:10-14:10

Wartość zdrowia i budowania odporności przez zrównoważone inwestowanie w inicjatywy w ramach strategii reform i odbudowy 

Moderator: prof. dr hab. Mariusz Gujski – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr Paloma Cuchi – Przedstawiciel i Dyrektor Biura WHO w Polsce

Dorota Sienkiewicz – EuroHealthNet Policy Manager

Elia Díez Dyrektor Wydziału Interwencji i Programów Prewencyjnych Agencji Zdrowia Publicznego w Barcelonie

14:10-15:15

Zdrowe miasta – polityki miast na rzecz zdrowia swoich mieszkańców

Przedstawienie założeń Indeksu Zdrowych Miast

Moderator: prof. SGH dr hab. Jacek Sierak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Konrad Fijołek – Prezydent m. Rzeszowa

Jacek Karnowski – Prezydent m. Sopotu

Renata Kaznowska – Wiceprezydent m. st. Warszawy

Hanna Zdanowska – Prezydent m. Łodzi

15:15-16:15

Rola sektora zdrowia w gospodarce

Moderator: Zygmunt Kostkiewicz – Prezes Zarządu, Polski Gaz TUW

dr Mariusz Borkowski – Dyrektor ds. marketingu i PR, Polfa Tarchomin

prof. UJ dr hab. Wojciech Cyrul – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy LUX MED

Jakub Swadźba – Prezes Diagnostyka S.A. w Krakowie, ekspert Pracodawców RP

Małgorzata Zaława-Dąbrowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

16:15-16:30

Zamknięcie Kongresu

prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Gospodarka i Zdrowie, Open Eyes Economy

prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak -  Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie